Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası, Walexweb Sp. z O.O.'nin sahip olduğu veya kontrol ettiği uygulamalarımız ve diğer interaktif hizmetler aracılığıyla Sitemizde bilgi toplama, kullanma, ifşa etme, aktarma ve saklama prosedürünü açıklamak için Walexweb Sp. z O.O. tarafından geliştirilmiştir. Ayrıca, Şirketin veri tabanlarında saklanan Kullanıcı hakkında bilgi toplama prosedürünü açıklamak için.

Kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılması

Izzigo.info.tr, Kullanıcının Siteye kayıt sırasında belirtilen kişisel bilgilerini ve sağlanan diğer verileri, bu bilgilerin Kullanıcıyı tanımlamak ve onunla iletişim kurmak için kullanılabilmesi koşuluyla gizli bilgi olarak kabul eder.

Izzigo.info.tr, bilgilerin sızmasını, çalınmasını, bozulmasını, bilgi sahteciliğini önlemek, yetkisiz kişilerin yok edilmesini, çarpıtılmasını, bilgilerin engellenmesini önlemek, mahremiyet hakkını korumak ve kişisel verilerin gizliliğini korumak için gizli verilerin korunmasını sağlar.

Toplanan bilgiler:

 1. Kişisel olarak tarafınızdan sağlanan bilgiler.

  Örneğin, Profilinize girmek için kayıt olmanız gerekir. Kayıt olmak için, ad ve soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve kişisel bilgiler de dahil olmak üzere diğer bilgiler gibi bir dizi kişisel veri girmeniz gerekecektir. 16 yaşından küçük kişilerin kişisel verilerinin girilmesi tavsiye edilmez. Şirket ayrıca kişisel verilerin Site için şifre olarak kullanılmamasını tavsiye etmektedir.

 2. Site kaynaklarının kullanımı ile bağlantılı olarak alınan bilgiler.

  Kullandığınız hizmetler ve bunları nasıl kullandığınız hakkında bilgi topluyoruz. Bu kategori aşağıdaki verileri içerir:

  • Cihaz bilgisi.

   Siteye giriş yaparken kullandığınız cihazlar hakkında, cihaz modeli, işletim sistemi sürümü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve mobil ağ hakkında bilgiler dahil olmak üzere bilgiler topluyoruz.

  • Veri kaydı.

   Şirket, Sitenin kaynaklarını kullandığınızda, belirli bilgileri sunucu veri günlüklerinde otomatik olarak toplar ve saklar. Bu bilgiler şunları içerir: Siteyi kullanma prosedürü, İnternet adres protokolleri, çıkış cihazı hakkında bilgiler ve tarayıcınızı tanımlamanıza yardımcı olacak çerezler.

  • Konum bilgisi.

   Gerçek konumunuzla ilgili verileri toplar ve işleriz.

  • Çerezler ve anonim tanımlayıcılar.

   Şirket, bağımsız olarak veya üçüncü tarafların katılımıyla, cihazınızdan çerezler ve anonim tanımlayıcılar hakkında birden fazla kez talep edebilir.

Izzigo.info.tr, ödeme yapanların kart verilerini toplamaz ve saklamaz.

Alınan bilgileri kullanma prosedürü:

Izzigo.info.tr, Kullanıcılardan aldığı bilgileri şu amaçlarla kullanır: Kullanıcıyı Siteye kaydettirmek; Kullanıcıya karşı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; Sitenin çalışmasını değerlendirmek ve analizini etmek; hizmeti desteklemek, korumak ve geliştirmel. Izzigo.info.tr, Kullanıcıların belirtilen e-posta adreslerine bilgi ve reklam mailleri gönderme hakkına sahiptir. Her e-postanın sonundaki ilgili bağlantıya tıklayarak Izzigo.info.tr tarafından gerçekleştirilen e-postaların aboneliğinden çıkabilirsiniz.

Şirket, Site kaynaklarının kullanımı sürecinde kayıt sırasında belirttiğiniz ismi kullanma hakkına sahiptir. Şirket, kayıt sırasında belirttiğiniz bilgileri yayınlama hakkına sahiptir, yayınlanan herhangi bir bilgi, hizmet sağlamak için yalnızca diğer kayıtlı Kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. Kullanıcı isminizi, Profil fotoğrafınızı kısıtlama olmaksızın diğer Kullanıcılara yayınlamak için de kullanabiliriz. Kişisel hesabınızdaki bu veya bu bilgilerin görünürlüğünü bağımsız olarak sınırlama hakkınız vardır.

Herhangi bir sorun durumunun çözülmesine yardımcı olmak için Sitede gerçekleştirilen herhangi bir eyleminizi kaydederiz. Şirket, Sitede yapılacak değişiklikler ve iyileştirmeler hakkında sizi bilgilendirmek için e-posta adresinizi kullanma hakkına sahiptir.

Şirket, Sitede belirtilen kişisel verilerinizle ancak sizin kişisel izniniz ile başka işlemler yapma hakkına sahiptir

Kişisel verilerin işlenmesi

Kullanıcı, kişisel verilerini Site Ziyaretçisi Izzigo.info.tr'ye vermekle, Şirketin Site Ziyaretçisine, Kullanıcıya, Halka Açık Teklif ve Gizlilik Politikası çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek de dahil olmak üzere, şirket tarafından işlenmesini kabul eder, mal ve hizmet şirketini tanıtmak, elektronik ve sms postaları ve bildirimleri yapmak, pazarlama kampanyalarının sonuçlarını izlemek, müşteri desteği, Site Ziyaretçileri, Kullanıcılar arasında ödül çekilişleri yapmak, Site Ziyaretçisinin, Kullanıcının memnuniyetini ve kalitesini izlemek şirket tarafından sağlanan hizmetler.

Kişisel verilerin işlenmesi, otomasyon araçları kullanılarak veya bu araçlar kullanılmadan kişisel verilerle birlikte gerçekleştirilen, toplama, kaydetme, sistematize etme, biriktirme, saklama, açıklama (güncelleme, değiştirme), çıkarma, kullanma, aktarma (yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulduysa, sınır ötesi aktarım hariç tutulmadan üçüncü şahıslara aktarım dahil), duyarsızlaştırma, engelleme, silme, kişisel verilerin imhası.

Otomasyon araçları kullanılmadan gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi, her bir kişisel veri kategorisi için kişisel verilerin (malzeme taşıyıcıları) saklanma yerlerinin belirlenmesi mümkün olacak şekilde gerçekleştirilir. Şirket, kişisel verileri işleyen veya bunlara erişimi olan kişilerin bir listesini oluşturmuştur. İşlenmesi çeşitli amaçlarla gerçekleştirilen kişisel verilerin (malzeme taşıyıcıları) ayrı depolanması sağlanır. Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlar ve kişisel verilere yetkisiz erişimi engellemek için önlemler alır.

Otomasyon araçları kullanılarak gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi, aşağıdaki eylemlere tabi olarak gerçekleştirilir: şirket, kişisel verilere yetkisiz erişimi önlemeye ve (veya) erişim hakkı olmayan kişilere aktarmaya yönelik teknik önlemler alır. bu tür bilgiler; koruyucu araçlar, kişisel verilere yetkisiz erişim gerçeklerini zamanında tespit etmek için yapılandırılır; kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesine yönelik teknik araçlar, bunların işleyişini kesintiye uğratabilecek etkilerinin önlenmesi için izole edilmiştir; Şirket, yetkisiz erişim nedeniyle değiştirilen veya yok edilen kişisel verileri derhal geri yükleyebilmek için verileri yedekler; kişisel verilerin korunma seviyesinin sağlanması konusunda sürekli kontrol gerçekleştirir.

Izzigo.info.tr, Kullanıcı'nın e-postasına ve cep telefonuna reklam mesajları da dahil olmak üzere, örtülü eylemlerin gerçekleştirilmesi yoluyla ifade edilen rızasıyla bilgilendirici mesajlar gönderme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Reddetme nedenini Izzigo.info.tr'ye 8-800-100-5525 numaralı telefonu arayarak veya şirketin e-posta adresine karşılık gelen bir başvuru göndererek bildirerek, reddetme nedenlerini açıklamadan reklam ve diğer bilgileri almayı reddetme hakkına sahiptir: Info@izzigo.online. Kullanıcıyı sipariş ve işleme aşamaları hakkında bilgilendiren hizmet mesajları otomatik olarak gönderilir ve Kullanıcı/Alıcı tarafından reddedilemez.

Satıcı, Kullanıcı/Alıcı ile yaptığı telefon görüşmelerini kayıt altına alma hakkına sahiptir. Aynı zamanda Satıcı şunları taahhüt eder: Telefon görüşmeleri sırasında alınan bilgilere yetkisiz erişim girişimlerini ve/veya Siparişlerin yürütülmesi ile doğrudan ilgili olmayan üçüncü şahıslara aktarılmasını önlemek.

Kişisel olmayan verilerin toplanması ve kullanılması

Şirket, herhangi bir kişinin çıkarlarını dolaylı olarak etkileyebilecek bilgiler toplayabilir. Şirket, kişisel verilerle ilgili olmayan her türlü bilgiyi toplama, kullanma, aktarma ve açıklama hakkına sahiptir. Bulunduğunuz yerden mesleğiniz, diliniz, posta kodunuz, alan kodunuz, benzersiz cihaz tanımlayıcınız, URL'niz, konumunuz ve saat diliminiz gibi bilgileri toplayabiliriz.

Şirket, Kullanıcının Site üzerindeki eylemleri hakkında bilgi toplama hakkına sahiptir. Bu bilgiler, hizmeti ve hizmetleri geliştirmek ve Sitenin hangi bölümlerinin en çok ilgi çekici olduğunu anlamak için toplanır ve kullanılır. Toplu veriler, bu Gizlilik Politikasına göre kişisel değildir.

Kişisel bilgiler, kişisel olmayan bilgilerle birleştirilirse, bu tür bir kombinasyon, kişisel veriler kombinasyondan çıkarılıncaya kadar kişisel verilere atıfta bulunacaktır.

Kişisel verilerin mevcudiyeti ve güncellenmesi

Şirket, siteye her girdiğinizde kişisel verilerinize erişim sağlar. Kişisel verilerden herhangi birinin geçerliliğini yitirmesi veya yanlış kaydedilmesi durumunda, şirket, faaliyetin yasallığı için gerekli olan belirli verilere ek olarak, size bağımsız olarak gerekli düzeltmeleri yapma fırsatı sunar. Profilinizdeki kişisel verilerinizde ayarlamalar yapmadan önce, şirket sizden tanımlama prosedüründen geçmenizi isteyebilir.

Kişisel verileri düzeltme imkanı, verilerin değiştirilmesi süreci Şirket için zorunlu olmadıkça ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Sizin tarafınızdan sağlanan kişisel verileri kazara veya kötü niyetli imhalara karşı kapsamlı bir şekilde koruyoruz. Bu durumla bağlantılı olarak, Kullanıcı Sözleşmesinin feshedilmesi durumunda Şirket, Şirket sunucularından üretilen verilerin tüm kopyalarını bir seferde hariç tutamayacaktır.

Bilgilerin üçüncü şahıslara ifşa edilmesi

Şirket, kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlar dışında Izzigo.info.tr'nin güvenilir kişileri veya ortakları olmayan üçüncü şahıslara ifşa etmez:

Izzigo.info.tr, kişisel verilerinizi doğrudan izninizle üçüncü taraflara ifşa etme hakkına sahiptir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara aktarılmasını yasaklama hakkınız vardır.

Şirket, müşteri pazarını, ürün ve hizmetlerin uygunluğunu incelemek için kişisel verilerinizi güvenilir ortaklara aktarma hakkına sahiptir.

Şirket, yasal bir dayanak varsa, devlet kurumlarının talebi üzerine kişisel verilerinizi açıklama hakkına sahiptir. Şirket ayrıca, ulusal güvenlik veya ulusal öneme sahip diğer konular için bu tür bir açıklamanın gerekli olduğunu belirlersek kişisel verilerinizi açıklama hakkına sahiptir.

Şirket ayrıca, Kullanıcı Sözleşmesini sağlamak veya işlemleri ve kullanıcıları korumak için bu tür bir açıklamanın gerekli olması halinde sizinle ilgili bilgileri ifşa edebilir. Ayrıca, yeniden yapılanma durumunda Izzigo.info.tr, kullanıcıların her türlü kişisel verilerini yeniden düzenlenen kuruluşa aktarma hakkına sahiptir.

Bilgi Güvenliği

Kişisel verilerin ve gizli bilgilerin güvenliğini sağlamak için Izzigo.info.tr, işlem yaparken ödeme kartı verileri de dahil olmak üzere veri şifreleme dahil olmak üzere modern bilgi güvenliği yöntemlerini kullanır ve bunları SSL protokollerini kullanarak İnternet'te aktarırken ve kullanırken

Şirket, korunan bilgilere yetkisiz erişime karşı korunmak için toplanan, saklanan ve işlenen bilgilerin fiziksel olarak korunmasını sağlar. Ancak, Kişisel Verilere yetkisiz erişimle ilgili herhangi bir zarardan sorumlu değiliz.

Izzigo.info.tr'nin profesyonel faaliyetlerini yürütmek için bu bilgilere ihtiyaç duyan ve gizlilik yükümlülüklerini imzalamış çalışanlarının, yüklenicilerinin ve temsilcilerinin kişisel verilerine erişimi kısıtlıyoruz.

Siteye aktardığınız verilerinizin güvenliğini sağlayamayacağımızı veya garanti edemeyeceğimizi lütfen unutmayın.

Kişisel verilerinizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen, kişisel verilerin siteye aktarılmasının riski size aittir.

Lütfen sitenin hizmetlerini yalnızca güvenli bir ortamda kullanın.

Ayrıca, web şifrenizi, kullanıcı adınızı veya kullanıcı erişiminin diğer özelliklerini korumak için makul adımları atmakla sorumlusunuz.

Kişisel verilere erişim ve kişisel verilerin değiştirilmesi, silinmesi, yok edilmesi veya kişiselleştirilmes

Birleşik Krallık ve Türk veri koruma yasalarına göre, sistemimizde bulunan verilerinizin ücretsiz bir kopyasını talep etme ve herhangi bir yanlış bilgiyi düzeltme hakkına sahipsiniz.

Kişisel veriler, bu bilgilerin verilme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Bizden aldığınız hizmetlerin sunulması sırasında, ihtiyaçlarınızı belirlemek, daha hızlı hizmet verebilmek ve sonraki taleplerinizi karşılamak için verileriniz tarafımızca işlenmeye devam edecektir. İstediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilir ve kişisel verilerinizi düzenlemeyi, değiştirmeyi veya tamamen silmeyi talep edebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7'si ve Türk Ceza Kanunu'nun 138. maddesine göre, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin veri işleyen tarafından kendi inisiyatifiyle veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir.

Şirket, bize sağladığınız kişisel verileri ve çerezleri güncellemek veya düzeltmek, silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek için yasal yükümlülüklerimize uygun olarak her türlü makul adımı atacaktır.

Çocuklar

Siteyi kullanan çocukların güvenliği ve mahremiyeti için ek önlemler almanın öneminin farkındayız. Buna göre Şirket, 16 yaşından küçük kişilerin kişisel verilerini veli izni olmaksızın toplamaz, kullanmaz veya açıklamaz. Şirket, reşit olmayanların kişisel verilerinin veli izni olmaksızın web sitesinde yer aldığını öğrendiği takdirde, bu bilgilerin en kısa sürede hariç tutulması için her türlü tedbiri almayı taahhüt eder.

Bu Siteyi kullanmak için ebeveyn izni, reşit olma yaşının altındaki tüm kişiler için gereklidir.

Üçüncü Taraf Siteleri ve Hizmetleri

НSite, üçüncü şahıs kaynaklarına bağlantılar içerebilir. Bu Gizlilik Politikası ve ayrıca Sitede yayınlanan Kullanıcı Sözleşmesi ve diğer Kurallar, bu tür üçüncü taraf kaynaklarının çalışmasını sağlamaz. Üçüncü taraf kaynaklarda yayınlanan Kullanıcı Sözleşmesini, Gizlilik Politikasını ve Kuralları dikkatlice okuyun.

Yasallara uygunluk

Şirket, Gizlilik Politikasının yürürlükteki yasalara uygunluğunu düzenli olarak gözden geçirir. & Nbsp; Ayrıca kendi yerel davranışlarımıza da bağlıyız. Bir yorum veya talep alındığında, Şirket göndereniyle iletişime geçmelidir. Şirket, ortaya çıkan her türlü anlaşmazlığı derhal çözmek için doğrudan kamu kurumları, yerel makamlar ile işbirliği yapmaktadır.

Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası zamanla değişebilir. Kişisel onayınız olmadan Şirket, yapılan değişikliklerle ilgili haklarınızın kapsamını daraltma hakkına sahip değildir. Gizlilik Politikasındaki herhangi bir değişiklik bu sayfada görüntülenebilir olacak ve değişiklikler özellikle önemliyse, onları kişisel olarak bilgilendireceğiz (e-posta göndermek dahil).

İletişim bilgileri

Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya yorumunuz varsa, lütfen Sitedeki geri bildirim formları aracılığıyla bizimle iletişime geçin.